Rope Solutions AB | Torsgatan 13A | 603 63 Norrköping | Tel 011-12 81 31 | info@rope-solutions.se

Core-slideshow-1 Core-slideshow-2

Rope access

Vi utför arbeten med hjälp av repsystem. Vid höga höjder och svår tillgänglighet är det ett smidigt sätt att arbeta på. Man slipper dyra ställningskostnader och kan få arbetet utfört på ett snabbt och effektivt sätt.  Fasadarbeten, elinstallationer, snöskottning, inspektioner, fönsterputs. Listan över användningsområden för rope access kan göras lång.  Vi arbetar över hela landet och har ett jourteam som rycker ut med kort varsel. Kontakta oss för att höra om fördelarna med reparbete. info@rope-solutions eller ring oss på 011-12 81 20

Rope-access

Utbildning

Vi håller utbildningar i fallskydd och räddning. Vid fallrisk på två meter eller mer skall man använda personlig fallskyddsutrustning. Kunskap om gällande regler inom arbetsmiljöområdet samt praktiskt handhavande av fallskyddsutrustning är något som många yrkesgrupper inte har så god kännedom om. Vi benar ut begreppen och skapar förståelse för regelsystemet samt går igenom de olika delarna i fallskyddssystemet. Med hjälp av praktiska övningar lär vi oss hur man ska arbeta säkert samt hur man agerar vid fallsituationer när olyckan varit framme. Vi skräddarsyr övningarna efter kundens arbetssituation.  Kurserna bokas direkt hos oss info@rope-solutions eller ring oss på 011-12 81 20 eller hos Blommenhof Utbildning.

Rope-access

Fallskydd

Vi säljer fallskyddsprodukter från Österikiska Euroline Haberkorn. Slitstarka och smidiga produkter för alla situationer. Välj bland våra färdiga paket eller välj i produktkatalogen (PDF). Mejla din beställning till info@rope-solutions eller ring oss på 011-12 81 20

Rope-access