Rope Solutions AB | Torsgatan 13A | 603 63 Norrköping | Tel 011-12 81 31 | info@rope-solutions.se

Rs2-710x345 Rs7-710x345

Utbildning

Vårt utbildningsprogram riktar sig till personer som i sitt arbete utsätts för fallrisk. Vi utbildar i fallskydd och användandet av fallskyddsutrustning. Kursinnehållet består av en teoridel samt en praktisk del. I den första delen går vi igenom lagstiftning och regelverk för att tydligt förstå vad som krävs av arbetsgivare och arbetstagare. Riskanalys och arbetsmiljöplan och deras funktioner. Riskmoment och faror samt räddning av nödställd och användandet av räddningssystem. Vi tittar också på de komponenter som finns i ett fallskyddssystem och dess funktioner.
I det praktiska momentet övar vi på att använda fallskyddsutrustningen vid förflyttning i miljö med fallrisk samt utförande av arbetsuppgifter i starkt lutande miljö. Infästningspunkter och hur man ska tänka vid inkoppling av utrustningen. Räddning av nödställd övas i olika varianter dels självevakuering, dels evakueringshjälp till nödställd. Vår utbildare är jurist och har arbetat praktiskt med rope access och fallskydd i många år.
Vi utbildar i vår anläggning inomhus i Norrköping i samarbete med Klätterhallen.
Våra kurser bokas direkt av oss eller genom Blommenhof Utbildning.