Rope Solutions AB | Torsgatan 13A | 603 63 Norrköping | Tel 011-12 81 31 | info@rope-solutions.se

Core-slideshow-1

Om oss

Om företaget

Rope Solutions startade 2012 som en avknoppning från Kyrktak bygg och konsult AB. Efter att sedan 1985 utfört rope access arbeten år Svenska kyrkan, Statens Fastighetsverk, Riksantikvarieämbetet m.fl förvaltare av kulturbyggnader så tar vi nu steget mot industrin och övriga fastighetsägare. Vår erfarenhet är gedigen inom reparbete och utförande av hantverk. Vi har ansvarat för fallskyddsutbildningar hos Klätterhallen i Norrköping men tar nu över dessa i egen regi med eget utbildningscenter. I våra praktiska utföranden av arbeten på hög höjd arbetar vi med de bästa fallskyddsprodukterna varför det är naturligt att vara återförsäljare för österikiska Euroline från Haberkorn.