Rope Solutions AB | Torsgatan 13A | 603 63 Norrköping | Tel 011-12 81 31 | info@rope-solutions.se

Rs1-710x345 Rs4-710x345 Rs6-710x345 Rs8-710x345

Rope access

Fördelarna med reparbeten är många. Åtkomst utan krångliga och dyra ställningar. Närhet och smidig arbetsställning. Snabb inställelsetid och snabb lösning av uppgiften. Vid utförande av rope access ställs krav inte bara på det tekniska klättringsmomentet utan självklart också på det tekniska kunnandet. Vår personal har förutom utbildning i repteknik även kompetens inom bygg, fasad-mur, el, plåt, inspektioner.
Inom rope access erbjuder vi tjänster såsom:

Konsultation
Inspektioner
Fasadarbeten
Fönsterputs
Is och snö
Elinstallationer
Montage
Plåt

Genom vårt samarbete med Roofac AB i Karlstad erbjuder vi montage av fasta fallskyddssysten från Fall Protec.